Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN
Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN

Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN

Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN

máy rang cà phê, máy rang cafe, may rang ca phe, may rang cafe, máy rang cà phê 1kg 3kg 5kg 8kg 10kg 15kg 30kg 60kg, máy rang hạt đậu ngũ cốc, máy trộn cà phê, máy trộn cafe

Máy rang café 3.5kg giá 12 trieu, May rang ca phe gia re, May rang café 1kg 3kg 5kg 10kg 15kg 20kg 30kg 60kg, huong dan rang tẩm miễn phí

Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN

Máy rang café 3.5kg giá 12 trieu, May rang ca phe gia re, May rang café 1kg 3kg 5kg 10kg 15kg 20kg 30kg 60kg, huong dan rang tẩm miễn phí

máy rang cà phê, máy rang cafe, may rang ca phe, may rang cafe, máy rang cà phê 1kg 3kg 5kg 8kg 10kg 15kg 30kg 60kg, máy rang hạt đậu ngũ cốc, máy trộn cà phê, máy trộn cafe

Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN

Máy rang café 3.5kg giá 12 trieu, May rang ca phe gia re, May rang café 1kg 3kg 5kg 10kg 15kg 20kg 30kg 60kg, huong dan rang tẩm miễn phí

máy rang cà phê, máy rang cafe, may rang ca phe, may rang cafe, máy rang cà phê 1kg 3kg 5kg 8kg 10kg 15kg 30kg 60kg, máy rang hạt đậu ngũ cốc, máy trộn cà phê, máy trộn cafe

Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN
Máy rang café 3.5kg giá 12 trieu, May rang ca phe gia re, May rang café 1kg 3kg 5kg 10kg 15kg 20kg 30kg 60kg, huong dan rang tẩm miễn phí
máy rang cà phê, máy rang cafe, may rang ca phe, may rang cafe, máy rang cà phê 1kg 3kg 5kg 8kg 10kg 15kg 30kg 60kg, máy rang hạt đậu ngũ cốc, máy trộn cà phê, máy trộn cafe
Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN
Máy rang café 3.5kg giá 12 trieu, May rang ca phe gia re, May rang café 1kg 3kg 5kg 10kg 15kg 20kg 30kg 60kg, huong dan rang tẩm miễn phí
máy rang cà phê, máy rang cafe, may rang ca phe, may rang cafe, máy rang cà phê 1kg 3kg 5kg 8kg 10kg 15kg 30kg 60kg, máy rang hạt đậu ngũ cốc, máy trộn cà phê, máy trộn cafe

   Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Máy rang cà phê Rio 3 Full (New Model 2021)
Công suất: 3kg/mẻ (~10kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 3
Công suất: 3.5kg/mẻ (~10kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 3 Full
Công suất: 3.5kg/mẻ (~10kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio Hot Air M7
Công suất: 5-7kg/mẻ (28kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio Hot Air S4
Công suất: 3-4kg/mẻ (20kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 10 New Gas
Công suất: 10-12kg/mẻ (50kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 3 New Gas
Công suất: 3-4kg/mẻ (20kg/h)
Máy rang cà phê Rio 8 Full
Công suất: 8kg/mẻ (~25kg/giờ)
Máy rang cà phê 5kg-8kg Rio 8 Full (New Model 2021)
Công suất: 5kg-8kg/mẻ (~24kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 10 Full
Công suất: 10kg/mẻ (~30kg/giờ)
Máy rang cà phê 10kg Rio 10 Full (New Model 2021)
Công suất: 5kg-10kg/mẻ (~30kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 3 Black
Công suất: 3-4kg/mẻ (~10kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 3 New
Công suất: 3-4kg/mẻ (~12kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 5 New
Công suất: 5-6kg/mẻ (~18kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 30 Full (3 phase)
Công suất: 30kg/mẻ (70kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 30 New Gas
Công suất: 30kg/mẻ (~120kg/giờ)
Cà phê rang mộc Rio Premium Coffee
Công suất: Giá bán lẻ/kg

Khách hàng