Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN
Máy rang cà phê Gas Hot Air

Máy rang cà phê Gas Hot Air

Máy rang cà phê Gas Hot Air

máy rang cà phê, máy rang cafe, máy rang cà phê hot air, máy rang cà phê 5kg, máy rang cà phê 8kg, máy rang hot air

Máy rang cà phê Hot Air Gas Rio phạm vi rang từ 5-8kg/mẻ công nghệ Hot Air cho phép mẻ rang nhanh tùy chỉnh từ 10-20 phút thích hợp cho Quán, Dự án và Cơ sở sản xuất

Máy rang cà phê Gas Hot Air

Máy rang cà phê Hot Air Gas Rio phạm vi rang từ 5-8kg/mẻ công nghệ Hot Air cho phép mẻ rang nhanh tùy chỉnh từ 10-20 phút thích hợp cho Quán, Dự án và Cơ sở sản xuất

máy rang cà phê, máy rang cafe, máy rang cà phê hot air, máy rang cà phê 5kg, máy rang cà phê 8kg, máy rang hot air

Máy rang cà phê Gas Hot Air

Máy rang cà phê Hot Air Gas Rio phạm vi rang từ 5-8kg/mẻ công nghệ Hot Air cho phép mẻ rang nhanh tùy chỉnh từ 10-20 phút thích hợp cho Quán, Dự án và Cơ sở sản xuất

máy rang cà phê, máy rang cafe, máy rang cà phê hot air, máy rang cà phê 5kg, máy rang cà phê 8kg, máy rang hot air

Máy rang cà phê Gas Hot Air
Máy rang cà phê Hot Air Gas Rio phạm vi rang từ 5-8kg/mẻ công nghệ Hot Air cho phép mẻ rang nhanh tùy chỉnh từ 10-20 phút thích hợp cho Quán, Dự án và Cơ sở sản xuất
máy rang cà phê, máy rang cafe, máy rang cà phê hot air, máy rang cà phê 5kg, máy rang cà phê 8kg, máy rang hot air
Máy rang cà phê Gas Hot Air
Máy rang cà phê Hot Air Gas Rio phạm vi rang từ 5-8kg/mẻ công nghệ Hot Air cho phép mẻ rang nhanh tùy chỉnh từ 10-20 phút thích hợp cho Quán, Dự án và Cơ sở sản xuất
máy rang cà phê, máy rang cafe, máy rang cà phê hot air, máy rang cà phê 5kg, máy rang cà phê 8kg, máy rang hot air

   Danh mục sản phẩm

Máy rang cà phê Gas Hot Air

Máy rang cà phê Gas 10kg Rio
Công suất: 10kg/mẻ (40kg/giờ)
Máy rang cafe Rio 3 New Gas
Công suất: 4kg/ mẻ (20kg/h)
Máy rang cafe Gas 6-8kg/mẻ Hot Air
Công suất: 6kg-8kg/ mẻ (30kg/giờ)

Khách hàng