Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN
Máy rang cà phê Gas - Công nghiệp

Máy rang cà phê Gas - Công nghiệp

Máy rang cà phê Gas - Công nghiệp

máy rang cà phê, máy rang cafe, gas, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 60kg, máy rang cà phê công nghiệp, máy rang cà phê giá rẻ, may rang ca phe, may rang cafe, hot air

Máy rang cà phê Rio Gas với năng suất cao, thời gian rang theo tiêu chuẩn Quốc tế, cảm biến nhiệt độ cao cấp, trống rang thiết kế dựa trên Máy rang cà phê Toper (Thổ Nhĩ Kỳ)

Máy rang cà phê Gas - Công nghiệp

Máy rang cà phê Rio Gas với năng suất cao, thời gian rang theo tiêu chuẩn Quốc tế, cảm biến nhiệt độ cao cấp, trống rang thiết kế dựa trên Máy rang cà phê Toper (Thổ Nhĩ Kỳ)

máy rang cà phê, máy rang cafe, gas, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 60kg, máy rang cà phê công nghiệp, máy rang cà phê giá rẻ, may rang ca phe, may rang cafe, hot air

Máy rang cà phê Gas - Công nghiệp

Máy rang cà phê Rio Gas với năng suất cao, thời gian rang theo tiêu chuẩn Quốc tế, cảm biến nhiệt độ cao cấp, trống rang thiết kế dựa trên Máy rang cà phê Toper (Thổ Nhĩ Kỳ)

máy rang cà phê, máy rang cafe, gas, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 60kg, máy rang cà phê công nghiệp, máy rang cà phê giá rẻ, may rang ca phe, may rang cafe, hot air

Máy rang cà phê Gas - Công nghiệp
Máy rang cà phê Rio Gas với năng suất cao, thời gian rang theo tiêu chuẩn Quốc tế, cảm biến nhiệt độ cao cấp, trống rang thiết kế dựa trên Máy rang cà phê Toper (Thổ Nhĩ Kỳ)
máy rang cà phê, máy rang cafe, gas, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 60kg, máy rang cà phê công nghiệp, máy rang cà phê giá rẻ, may rang ca phe, may rang cafe, hot air
Máy rang cà phê Gas - Công nghiệp
Máy rang cà phê Rio Gas với năng suất cao, thời gian rang theo tiêu chuẩn Quốc tế, cảm biến nhiệt độ cao cấp, trống rang thiết kế dựa trên Máy rang cà phê Toper (Thổ Nhĩ Kỳ)
máy rang cà phê, máy rang cafe, gas, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 60kg, máy rang cà phê công nghiệp, máy rang cà phê giá rẻ, may rang ca phe, may rang cafe, hot air

   Danh mục sản phẩm

Máy rang cà phê Gas - Công nghiệp

Máy rang cà phê Rio 20 New Gas
Công suất: 15-20kg/mẻ
Máy rang cà phê Rio 30 New Gas
Công suất: 30kg/mẻ (~120kg/giờ)

Khách hàng