Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN
Máy rang cà phê Cơ Bản

Máy rang cà phê Cơ Bản

Máy rang cà phê Cơ Bản

máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 1kg 5kg 10kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 1kg 3kg 10kg

Máy rang cà phê cơ bản Rio có giá cả phải chăng công suất 3kg/mẻ giá chỉ từ 12 Triệu

Máy rang cà phê Cơ Bản

Máy rang cà phê cơ bản Rio có giá cả phải chăng công suất 3kg/mẻ giá chỉ từ 12 Triệu

máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 1kg 5kg 10kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 1kg 3kg 10kg

Máy rang cà phê Cơ Bản

Máy rang cà phê cơ bản Rio có giá cả phải chăng công suất 3kg/mẻ giá chỉ từ 12 Triệu

máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 1kg 5kg 10kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 1kg 3kg 10kg

Máy rang cà phê Cơ Bản
Máy rang cà phê cơ bản Rio có giá cả phải chăng công suất 3kg/mẻ giá chỉ từ 12 Triệu
máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 1kg 5kg 10kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 1kg 3kg 10kg
Máy rang cà phê Cơ Bản
Máy rang cà phê cơ bản Rio có giá cả phải chăng công suất 3kg/mẻ giá chỉ từ 12 Triệu
máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 1kg 5kg 10kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 1kg 3kg 10kg

   Danh mục sản phẩm

Máy rang cà phê Cơ Bản

Máy rang cà phê Rio 3
Công suất: 3.5kg/mẻ (~10kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 1
Công suất: 1-1.5kg/mẻ (~4.5kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 8
Công suất: 8kg/mẻ (~25kg/giờ)

Khách hàng