Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN
Máy rang cà phê Chuyên nghiệp

Máy rang cà phê Chuyên nghiệp

Máy rang cà phê Chuyên nghiệp

máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 3kg, may rang ca phe 3kg, may rang cafe 3kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 5kg, may rang ca phe 5kg, may rang cafe 5kg, máy rang cà phê 10kg, máy rang cafe 10kg, may rang ca phe 10kg, may rang cafe 10kg

TÍNH NĂNG NỔI BẬT Do không sử dụng Gas để đốt nóng. Máy hoàn toàn không tạo ra các loại khí có mùi hôi trong quá trình rang như: NOx, COx, khí tạp trong Gas .. Giữ hương vị tươi và thơm ngon của cà phê. Máy sẽ rang hạt café một cách đồng đều bằng không khí nóng. Khi sử dụng, vỏ lụa của hạt café sẽ được tách và lọc ra, vì thế cơ cấu hoạt động giúp giảm khói và giúp giữ được hương vị nguyên bản của cà phê. Rang bất kỳ loại cà phê nào. Mẻ rang 18-25 phút theo đúng tiêu chuẩn rang cà phê Quốc tế.

Máy rang cà phê Chuyên nghiệp

TÍNH NĂNG NỔI BẬT Do không sử dụng Gas để đốt nóng. Máy hoàn toàn không tạo ra các loại khí có mùi hôi trong quá trình rang như: NOx, COx, khí tạp trong Gas .. Giữ hương vị tươi và thơm ngon của cà phê. Máy sẽ rang hạt café một cách đồng đều bằng không khí nóng. Khi sử dụng, vỏ lụa của hạt café sẽ được tách và lọc ra, vì thế cơ cấu hoạt động giúp giảm khói và giúp giữ được hương vị nguyên bản của cà phê. Rang bất kỳ loại cà phê nào. Mẻ rang 18-25 phút theo đúng tiêu chuẩn rang cà phê Quốc tế.

máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 3kg, may rang ca phe 3kg, may rang cafe 3kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 5kg, may rang ca phe 5kg, may rang cafe 5kg, máy rang cà phê 10kg, máy rang cafe 10kg, may rang ca phe 10kg, may rang cafe 10kg

Máy rang cà phê Chuyên nghiệp

TÍNH NĂNG NỔI BẬT Do không sử dụng Gas để đốt nóng. Máy hoàn toàn không tạo ra các loại khí có mùi hôi trong quá trình rang như: NOx, COx, khí tạp trong Gas .. Giữ hương vị tươi và thơm ngon của cà phê. Máy sẽ rang hạt café một cách đồng đều bằng không khí nóng. Khi sử dụng, vỏ lụa của hạt café sẽ được tách và lọc ra, vì thế cơ cấu hoạt động giúp giảm khói và giúp giữ được hương vị nguyên bản của cà phê. Rang bất kỳ loại cà phê nào. Mẻ rang 18-25 phút theo đúng tiêu chuẩn rang cà phê Quốc tế.

máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 3kg, may rang ca phe 3kg, may rang cafe 3kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 5kg, may rang ca phe 5kg, may rang cafe 5kg, máy rang cà phê 10kg, máy rang cafe 10kg, may rang ca phe 10kg, may rang cafe 10kg

Máy rang cà phê Chuyên nghiệp
TÍNH NĂNG NỔI BẬT Do không sử dụng Gas để đốt nóng. Máy hoàn toàn không tạo ra các loại khí có mùi hôi trong quá trình rang như: NOx, COx, khí tạp trong Gas .. Giữ hương vị tươi và thơm ngon của cà phê. Máy sẽ rang hạt café một cách đồng đều bằng không khí nóng. Khi sử dụng, vỏ lụa của hạt café sẽ được tách và lọc ra, vì thế cơ cấu hoạt động giúp giảm khói và giúp giữ được hương vị nguyên bản của cà phê. Rang bất kỳ loại cà phê nào. Mẻ rang 18-25 phút theo đúng tiêu chuẩn rang cà phê Quốc tế.
máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 3kg, may rang ca phe 3kg, may rang cafe 3kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 5kg, may rang ca phe 5kg, may rang cafe 5kg, máy rang cà phê 10kg, máy rang cafe 10kg, may rang ca phe 10kg, may rang cafe 10kg
Máy rang cà phê Chuyên nghiệp
TÍNH NĂNG NỔI BẬT Do không sử dụng Gas để đốt nóng. Máy hoàn toàn không tạo ra các loại khí có mùi hôi trong quá trình rang như: NOx, COx, khí tạp trong Gas .. Giữ hương vị tươi và thơm ngon của cà phê. Máy sẽ rang hạt café một cách đồng đều bằng không khí nóng. Khi sử dụng, vỏ lụa của hạt café sẽ được tách và lọc ra, vì thế cơ cấu hoạt động giúp giảm khói và giúp giữ được hương vị nguyên bản của cà phê. Rang bất kỳ loại cà phê nào. Mẻ rang 18-25 phút theo đúng tiêu chuẩn rang cà phê Quốc tế.
máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 3kg, may rang ca phe 3kg, may rang cafe 3kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 5kg, may rang ca phe 5kg, may rang cafe 5kg, máy rang cà phê 10kg, máy rang cafe 10kg, may rang ca phe 10kg, may rang cafe 10kg

   Danh mục sản phẩm

Máy rang cà phê Chuyên Nghiệp

Máy rang cà phê Rio 3 Full (New Model 2021)
Công suất: 3kg/mẻ (~10kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 3 Full
Công suất: 3.5kg/mẻ (~10kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 8 Full
Công suất: 8kg/mẻ (~25kg/giờ)
Máy rang cà phê 5kg-8kg Rio 8 Full (New Model 2021)
Công suất: 5kg-8kg/mẻ (~24kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 10 Full
Công suất: 10kg/mẻ (~30kg/giờ)
Máy rang cà phê 10kg Rio 10 Full (New Model 2021)
Công suất: 5kg-10kg/mẻ (~30kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 30 Full (3 phase)
Công suất: 30kg/mẻ (70kg/giờ)

Khách hàng