Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN
Giới thiệu về Máy rang cà phê Rio - Rio Roaster

Giới thiệu về Máy rang cà phê Rio - Rio Roaster

Giới thiệu về Máy rang cà phê Rio - Rio Roaster

máy rang cà phê, máy rang cafe, may rang ca phe, may rang cafe, rio roaster, may rang ca phe rio, máy rang cà phê giá rẻ, máy rang cà phê công nghệ mới, máy rang cà phê chất lượng cao, máy rang cà phê 1kg 3kg 5kg 6kg 8kg 10kg 15kg 20kg 30kg 60kg 120kg 300kg

MÁY RANG CÀ PHÊ RIO (RIO ROASTER) được thương mại hóa từ năm 2011 sau nhiều năm nghiên cứu. Nổi tiếng với Sáng chế Máy rang cà phê Cơ bản Rio 3 mẻ rang 3.5kg giá chỉ 12 Triệu với tính năng đặc biệt "tự tách vỏ lụa không cần Quạt hút" - là giải pháp hữu hiệu giúp nhiều Quán cà phê, Dự án rang xay có thể dễ dàng tiếp cận Công nghệ rang xay cà phê chất lượng với chi phí hợp lý, hiệu quả cao. Chúng tôi Là nhà sản xuất Máy rang “Khai sinh Phân khúc” Máy rang cà phê sử dụng cho Quán - máy rang khởi đầu cho Đa số các Dự án sản xuất cà phê rang xay tại Việt Nam. Đến hiện tại, có gần 3000 Nhà rang xay lớn nhỏ sử dụng Máy rang RIO với “Kỹ thuật rang tẩm sạch” được chuyển giao Miễn phí từ Chúng tôi. RIO ROASTER được Các Trường Đại học như ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, ĐH Tây Nguyên, ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường Trung cấp Nghề Âu Việt, Trường dạy nghề Rosa Đồng Nai, Trường dạy nghề Thanh Tâm Đà Nẵng … trang bị để sử dụng Giảng dạy Cho sinh viên, học sinh các Khoa Hóa - Công nghệ Thực phẩm - Nhà hàng Khách sạn - Ẩm thực, Du Lịch ... Từ năm 2013 đến nay chúng tôi đã có Khách hàng tại các Quốc Gia: Úc, New Zealand, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Cambodia, Malaysia, Lào, Canada.

Giới thiệu về Máy rang cà phê Rio - Rio Roaster

MÁY RANG CÀ PHÊ RIO (RIO ROASTER) được thương mại hóa từ năm 2011 sau nhiều năm nghiên cứu. Nổi tiếng với Sáng chế Máy rang cà phê Cơ bản Rio 3 mẻ rang 3.5kg giá chỉ 12 Triệu với tính năng đặc biệt "tự tách vỏ lụa không cần Quạt hút" - là giải pháp hữu hiệu giúp nhiều Quán cà phê, Dự án rang xay có thể dễ dàng tiếp cận Công nghệ rang xay cà phê chất lượng với chi phí hợp lý, hiệu quả cao. Chúng tôi Là nhà sản xuất Máy rang “Khai sinh Phân khúc” Máy rang cà phê sử dụng cho Quán - máy rang khởi đầu cho Đa số các Dự án sản xuất cà phê rang xay tại Việt Nam. Đến hiện tại, có gần 3000 Nhà rang xay lớn nhỏ sử dụng Máy rang RIO với “Kỹ thuật rang tẩm sạch” được chuyển giao Miễn phí từ Chúng tôi. RIO ROASTER được Các Trường Đại học như ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, ĐH Tây Nguyên, ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường Trung cấp Nghề Âu Việt, Trường dạy nghề Rosa Đồng Nai, Trường dạy nghề Thanh Tâm Đà Nẵng … trang bị để sử dụng Giảng dạy Cho sinh viên, học sinh các Khoa Hóa - Công nghệ Thực phẩm - Nhà hàng Khách sạn - Ẩm thực, Du Lịch ... Từ năm 2013 đến nay chúng tôi đã có Khách hàng tại các Quốc Gia: Úc, New Zealand, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Cambodia, Malaysia, Lào, Canada.

máy rang cà phê, máy rang cafe, may rang ca phe, may rang cafe, rio roaster, may rang ca phe rio, máy rang cà phê giá rẻ, máy rang cà phê công nghệ mới, máy rang cà phê chất lượng cao, máy rang cà phê 1kg 3kg 5kg 6kg 8kg 10kg 15kg 20kg 30kg 60kg 120kg 300kg

Giới thiệu về Máy rang cà phê Rio - Rio Roaster

MÁY RANG CÀ PHÊ RIO (RIO ROASTER) được thương mại hóa từ năm 2011 sau nhiều năm nghiên cứu. Nổi tiếng với Sáng chế Máy rang cà phê Cơ bản Rio 3 mẻ rang 3.5kg giá chỉ 12 Triệu với tính năng đặc biệt "tự tách vỏ lụa không cần Quạt hút" - là giải pháp hữu hiệu giúp nhiều Quán cà phê, Dự án rang xay có thể dễ dàng tiếp cận Công nghệ rang xay cà phê chất lượng với chi phí hợp lý, hiệu quả cao. Chúng tôi Là nhà sản xuất Máy rang “Khai sinh Phân khúc” Máy rang cà phê sử dụng cho Quán - máy rang khởi đầu cho Đa số các Dự án sản xuất cà phê rang xay tại Việt Nam. Đến hiện tại, có gần 3000 Nhà rang xay lớn nhỏ sử dụng Máy rang RIO với “Kỹ thuật rang tẩm sạch” được chuyển giao Miễn phí từ Chúng tôi. RIO ROASTER được Các Trường Đại học như ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, ĐH Tây Nguyên, ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường Trung cấp Nghề Âu Việt, Trường dạy nghề Rosa Đồng Nai, Trường dạy nghề Thanh Tâm Đà Nẵng … trang bị để sử dụng Giảng dạy Cho sinh viên, học sinh các Khoa Hóa - Công nghệ Thực phẩm - Nhà hàng Khách sạn - Ẩm thực, Du Lịch ... Từ năm 2013 đến nay chúng tôi đã có Khách hàng tại các Quốc Gia: Úc, New Zealand, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Cambodia, Malaysia, Lào, Canada.

máy rang cà phê, máy rang cafe, may rang ca phe, may rang cafe, rio roaster, may rang ca phe rio, máy rang cà phê giá rẻ, máy rang cà phê công nghệ mới, máy rang cà phê chất lượng cao, máy rang cà phê 1kg 3kg 5kg 6kg 8kg 10kg 15kg 20kg 30kg 60kg 120kg 300kg

Giới thiệu về Máy rang cà phê Rio - Rio Roaster
MÁY RANG CÀ PHÊ RIO (RIO ROASTER) được thương mại hóa từ năm 2011 sau nhiều năm nghiên cứu. Nổi tiếng với Sáng chế Máy rang cà phê Cơ bản Rio 3 mẻ rang 3.5kg giá chỉ 12 Triệu với tính năng đặc biệt "tự tách vỏ lụa không cần Quạt hút" - là giải pháp hữu hiệu giúp nhiều Quán cà phê, Dự án rang xay có thể dễ dàng tiếp cận Công nghệ rang xay cà phê chất lượng với chi phí hợp lý, hiệu quả cao. Chúng tôi Là nhà sản xuất Máy rang “Khai sinh Phân khúc” Máy rang cà phê sử dụng cho Quán - máy rang khởi đầu cho Đa số các Dự án sản xuất cà phê rang xay tại Việt Nam. Đến hiện tại, có gần 3000 Nhà rang xay lớn nhỏ sử dụng Máy rang RIO với “Kỹ thuật rang tẩm sạch” được chuyển giao Miễn phí từ Chúng tôi. RIO ROASTER được Các Trường Đại học như ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, ĐH Tây Nguyên, ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường Trung cấp Nghề Âu Việt, Trường dạy nghề Rosa Đồng Nai, Trường dạy nghề Thanh Tâm Đà Nẵng … trang bị để sử dụng Giảng dạy Cho sinh viên, học sinh các Khoa Hóa - Công nghệ Thực phẩm - Nhà hàng Khách sạn - Ẩm thực, Du Lịch ... Từ năm 2013 đến nay chúng tôi đã có Khách hàng tại các Quốc Gia: Úc, New Zealand, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Cambodia, Malaysia, Lào, Canada.
máy rang cà phê, máy rang cafe, may rang ca phe, may rang cafe, rio roaster, may rang ca phe rio, máy rang cà phê giá rẻ, máy rang cà phê công nghệ mới, máy rang cà phê chất lượng cao, máy rang cà phê 1kg 3kg 5kg 6kg 8kg 10kg 15kg 20kg 30kg 60kg 120kg 300kg
Giới thiệu về Máy rang cà phê Rio - Rio Roaster
MÁY RANG CÀ PHÊ RIO (RIO ROASTER) được thương mại hóa từ năm 2011 sau nhiều năm nghiên cứu. Nổi tiếng với Sáng chế Máy rang cà phê Cơ bản Rio 3 mẻ rang 3.5kg giá chỉ 12 Triệu với tính năng đặc biệt "tự tách vỏ lụa không cần Quạt hút" - là giải pháp hữu hiệu giúp nhiều Quán cà phê, Dự án rang xay có thể dễ dàng tiếp cận Công nghệ rang xay cà phê chất lượng với chi phí hợp lý, hiệu quả cao. Chúng tôi Là nhà sản xuất Máy rang “Khai sinh Phân khúc” Máy rang cà phê sử dụng cho Quán - máy rang khởi đầu cho Đa số các Dự án sản xuất cà phê rang xay tại Việt Nam. Đến hiện tại, có gần 3000 Nhà rang xay lớn nhỏ sử dụng Máy rang RIO với “Kỹ thuật rang tẩm sạch” được chuyển giao Miễn phí từ Chúng tôi. RIO ROASTER được Các Trường Đại học như ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, ĐH Tây Nguyên, ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường Trung cấp Nghề Âu Việt, Trường dạy nghề Rosa Đồng Nai, Trường dạy nghề Thanh Tâm Đà Nẵng … trang bị để sử dụng Giảng dạy Cho sinh viên, học sinh các Khoa Hóa - Công nghệ Thực phẩm - Nhà hàng Khách sạn - Ẩm thực, Du Lịch ... Từ năm 2013 đến nay chúng tôi đã có Khách hàng tại các Quốc Gia: Úc, New Zealand, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Cambodia, Malaysia, Lào, Canada.
máy rang cà phê, máy rang cafe, may rang ca phe, may rang cafe, rio roaster, may rang ca phe rio, máy rang cà phê giá rẻ, máy rang cà phê công nghệ mới, máy rang cà phê chất lượng cao, máy rang cà phê 1kg 3kg 5kg 6kg 8kg 10kg 15kg 20kg 30kg 60kg 120kg 300kg

   Danh mục sản phẩm

Trang chủ » Giới thiệu » VỀ RIO ROASTER®

MÁY RANG CÀ PHÊ RIO® (RIO ROASTER®) được thương mại hóa từ năm 2011 sau nhiều năm nghiên cứu. Nổi tiếng với Sáng chế Máy rang cà phê Cơ bản Rio 3 mẻ rang 3.5kg giá chỉ 12 Triệu với tính năng đặc biệt "tự tách vỏ lụa không cần Quạt hút" - là giải pháp hữu hiệu giúp nhiều Quán cà phê, Dự án rang xay có thể dễ dàng tiếp cận Công nghệ rang xay cà phê chất lượng với chi phí hợp lý.

 

Chúng tôi Là nhà sản xuất Máy rang “Khai sinh Phân khúc” Máy rang cà phê sử dụng cho Quán - máy rang khởi đầu cho Đa số các Dự án sản xuất cà phê rang xay tại Việt Nam. Đến hiện tại, có gần 3000 Quán cà phê - Nhà rang xay lớn nhỏ sử dụng Máy rang RIO với “Kỹ thuật rang tẩm sạch” được chuyển giao Miễn phí từ Chúng tôi. Trên dưới 400 Máy rang cà phê Rio lớn nhỏ các loại cung ứng ra thị trường hàng năm - chúng tôi được biết đến là Nhà sản xuất Máy rang cà phê có doanh số máy bán Số 1 Việt Nam đến thời điểm hiện tại. 

  

 

RIO ROASTER được Các Trường Đại học như ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, ĐH Tây Nguyên, ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường Trung cấp Nghề Âu Việt, Trường dạy nghề Rosa Đồng Nai, Trường dạy nghề Thanh Tâm Đà Nẵng … trang bị để sử dụng Giảng dạy Cho sinh viên, học sinh các Khoa Hóa - Công nghệ Thực phẩm - Nhà hàng Khách sạn - Ẩm thực, Du Lịch ... Từ năm 2013 đến nay chúng tôi đã có Khách hàng tại các Quốc Gia: Úc, New Zealand, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Cambodia, Malaysia, Lào, Canada.

 

 Máy rang cà phê Rio 5 New tại Đại học Nguyễn Tất Thành

 

TẦM NHÌN

“Máy rang cà phê Rio ở mọi nơi”

Cùng góp phần xây dựng giá trị gia tăng & bền vững cho ngành cafe Vietnam với trọng tâm phổ quát hóa giá trị cafe thật từ những chiếc máy rang cafe giá rẻ với chất lượng rang tốt nhất.

RIO ROASTER Mang lại Hiệu quả cao về kinh doanh, giá thành Hợp lý để có thêm thật Nhiều Nhà rang xay mới dễ dàng tiếp cận công nghệ rang xay hiện đại.

 

SỨ MỆNH

Hoạt động với Sứ mệnh gia tăng thị phần cho cà phê nguyên chất đẩy lùi cà phê bẩn: bắp, đậu nành, hóa chất, góp phần mang lại Giá trị gia tăng cho chuỗi Giá trị cà phê Việt Nam - đặc biệt là cho Nông dân trồng cà phê, từ đó đem lại cho Người tiêu dùng Ly cà phê đúng giá trị: chất lượng, nguyên chất & tốt cho Sức khỏe.

 

RIO ROASTER với sứ mệnh tạo ra văn hóa thưởng thức cafe mới, thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, giúp người dùng nhận thức được cafe sạch với cafe có tẩm chất hóa học.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực với Khách hàng, Đối tác, Công ty

Tận tâm với Khách hàng

Sản xuất chất lượng

Làm đúng cam kết và nhận trách nhiệm

Nhiệt huyết trong công việc

Các bài đăng khác

Khách hàng